Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Bà Jennifer đến thăm và làm việc - The project’s site visit of Ms. Jennifer Sara, Sector Manager of Sustainable Development Program, the World Bank in Vietnam

Thứ hai, 28 Tháng 10 2013 08:41 PDF. In Email
Share