Thứ hai, 19 Tháng 11 2018

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Hình ảnh buổi đàm phán Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng - The images of the negotiation of Danang Sustainable City Development Project

Thứ tư, 20 Tháng 3 2013 07:25 PDF. In Email
Share