Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Singapore và Đà Nẵng về xây dựng năng lực quản lý và quy hoạch giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 01:56 PDF. In Email
Share

Signing Ceremony of the grant agreement between Danang People’s Committee

and Singapore Corporation Enterprise on capacity building on transportation planning