Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu tổng quan

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 00:00 PDF. In Email
Share
Ban quản lý các dự án đầu tư cở sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Thái Phiên, Thành phố Đà Nẵng.
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0511.3562677 - 3562679. Fax: 0511.3562678
Website: http://www.piip.danang.gov.vn/

Ban quản lý dự án có nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư trong công việc chuẩn bị và lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai dự án khi được duyệt, tổ chức nghiệm thu, quyết toán và bàn giao dự án cho đơn vị quản lý theo đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

Góp ý