Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 1.2 - Xây dựng trạm xử lý nước thải Liên Chiểu và các công trình phụ trợ. Vận hành và bảo dưỡng nhà máy trong 5 năm thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 00:00 PDF. In Email
Share
Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Xây dựng trạm xử lý nước thải Liên Chiểu và các công trình phụ trợ. Vận hành và bảo dưỡng nhà máy trong 5 năm thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 1.2)
Số thông báo mời thầu 20160917041 - 00
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)
Giá gói thầu 232.285.555.000 đồng
Giá trúng thầu

2.565.475 USD và 130.682.323.919 VND (đã bao gồm các khoản thuế, phí, thuế VAT và khoản dự phòng phí 21.117.000.000  đồng). Trong đó:

- Xây dựng, cung cấp và lắp đặt: 2.565.475 USD và 114.816.595.919 VND

- Vận hành và bảo dưỡng (trong 5 năm): 15.865.728.000 VND

Nhà thầu trúng thầu Liên danh Công ty TNHH xây dựng DongYang và Công ty cổ phần đầu tư Nam Việt Hưng
Loại hợp đồng

- Hợp đồng theo đơn giá cố định: đối với chi phí xây dựng, cung cấp và lắp đặt.

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: đối với chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Thời gian thực hiện hợp đồng

- Thời gian xây lắp, cung cấp và lắp đặt: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian vận hành và bảo dưỡng: Thời gian thực hiện trong 5 năm kể từ khi nghiệm thu, vận hành, bàn giao vận hành chạy thử nhà máy

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng và thư Không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 20/7/2017
Quy mô gói thầu

Xây dựng, bảo dưỡng và vận hành công trình sau đây để xử lý lưu lượng trung bình 20.000 m3/ngày:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phụ cho Nhà máy Xử lý Nước thải Liên Chiểu gồm các hạng mục sau: san lấp mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, nhà hành chính, nhà bảo vệ, tường rào, cây xanh, hệ thống PCCC và hệ thống cấp nước

- Cung cấp và lắp đặt Nhà máy Xử lý Nước thải Liên Chiểu gồm Trạm bơm nước thải đầu vào, Công trình đầu mối, các bể, Nhà đặt máy thổi khí, hệ thống Xử lý mùi, hệ thống Xử lý bùn, nhà đặt máy phát điện, hệ thống kiểm tra nước thải tự động, hệ thống nước tái sử dụng và hệ thống cấp nước, đường ống kỹ thuật, hệ kiểm soát và cấp điện

- Vận hành & bảo dưỡng nhà máy trong 5 năm

Tên Nhà thầu dự thầu Liên danh Công ty TNHH Goshu Kohsan-Công ty TNHH Goshu Kohsan - Công ty CP Dinco Liên danh Hyosung (Hyosung Goodsprings Inc và Hyosung Engineering Co. Ltd) Liên danh Công ty TNHH xây dựng DongYang và Công ty CP đầu tư Nam Việt Hưng Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng và Công ty CP Lilama 69-1 Pha Lai Liên danh Công ty CP kỹ thuật SEEN-Công ty CP xây dựng Trường Xuân-Công ty CP dịch vụ Sonadezi Liên danh Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam CTCP và Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh
Thành phố/Quốc gia Việt Nam-Thái Lan-Việt Nam Hàn Quốc Hàn Quốc-Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Tình trạng Công ty được đánh giá Công ty được đánh giá Công ty được trao thầu Công ty được đánh giá Công ty được đánh giá Công ty được đánh giá
Giá dự thầu

Thi công:

1.597.754,61 EUR

137.680.945.818 VND

Thi công:

2.835.525 USD

139.176.769.145 VND

Thi công:

2.993.553 USD

133.975.024.396 VND

Thi công:

2.209.407 USD

115.100.644.028 VND

Thi công:

209.155.037.321 VND

Thi công:

186.732.975.300 VND

Vận hành:

29.400.395.182 VND

Vận hành:

36.365.587.780 VND

Vận hành:

33.472.000.000 VND

Vận hành:

11.451.444.043 VND

Vận hành:

28.532.293.627 VND

Vận hành:

24.700.737.885 VND

Giá đánh giá cuối cùng 166.847.127.162 VND 154.247.898.526 VND 161.436.775.502 VND 204.646.564.668 VND
Lý do không được trao thầu Giá đánh giá cao Nhà thầu không đáp ứng tại bước đánh giá sơ bộ Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao Nhà thầu không đáp ứng tại bước đánh giá sơ bộ
Project name Danang Sustainable City Development Project
Package name Construction of Lien Chieu WWTP and ancillary works. Operation and maintenance of the plant for 5 years under Danang Sustainable City Development Project (package: 1.2)
Bid Invitation No. 20160917041 - 00
Bid Form ICB
Package price VND 232,285,555,000
Successful price

USD 2,565,475 and VND 130,682,323,919 (including taxes and duties, VAT and contingency of  VND 21,117,000,000). In which:

- Construction, supply and installation: USD 2,565,475 and VND 114,816,595,919

- Operation and maintenance (in 5 years): VND 15,865,728,000

Successful bidder Consortium of DongYang Construciton Co., Ltd and Nam Viet Hung Investment Corporation
Contract type

- Fixed unit price contract: for construction, supply and installation cost

- Adjusted unit price contract: for operation and maintenance cost

Contract implementation period

- Construction, supply and installation period: 18 months since the signing date of the contract.

- Operation & maintenance contract period: in 5 years since acceptance, pre-commissioning, hand-over, commissioning of the Plant

Decision of approval of bidding result Decision No. 4643/QD-UBND dated August 24, 2017 of Danang People’s Committee and World Bank’s No Objection Letter dated July 20, 2017
Scope of work of the Package

Construction, maintenance and operation of the following facilities to treat an average day flow of 20,000 m3/day:

- Construction of infrastructure and anciliary works for Lien Chieu wastewater treatment plant includes the following items: ground leveling, internal road, drainage system, administration building, security house, boundary fence, green trees, fire protection system and electrical supply system.

- Supply and installation of Lien Chieu wastewater treatment plant includes the following items: influent wastewater pumping station, head works, tanks, air blower house, odor treatment system, sludge treatment system, generator house, continuous automation wastewater monitoring system, reused water and water supply system, technical pipeline, control and electrical supply system.

- Maintenance and operation of the plant in 5 years.

Name of bidders Joint Venture  of Goshu Kohsan Co., Ltd -Goshu Kohsan Co. Ltd - DINCO  JSC Hyosung Jointventure (Hyosung Goodsprings Inc and Hyosung Engineering Co. Ltd) Consortium of Dong Yang Construction Co., Ltd and Nam Viet Hung Investment Corporation Consortium of Red River Engineering and Trading Company Limited and Lilama 69-1 Pha Lai Joint Stock Company Joint Venture of SEEN Technologies Corporation and Truong Xuan Construction JSC and Sonadezi Service Joint Stock Company

Joint Venture of

Vietnam Water and Environment Investment Corporation JSC and An Xuan Thinh Construction & Trading JSC

Nationality Vietnam-Thailan-Vietnam Korea Korea-Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam
Status Evaluated Bidder Evaluated Bidder Successful bidder Evaluated Bidder Evaluated Bidder Evaluated Bidder
Bid price

Construction:

EUR 1,597,754.61

and

VND 137,680,945,818

Construction:

USD 2,835,525

and

VND 139,176,769,145

Construction:

USD 2,993,553

and

VND 133,975,024,396

Construction:

USD 2,209,407

and

VND 115,100,644,028

Construction:

VND 209,155,037,321

Construction:

VND 186,732,975,300

Operation & maintenance:

VND 29,400,395,182

Operation & maintenance:

VND 36,365,587,780

Operation & maintenance:

VND 33,472,000,000

Operation & maintenance:

VND 11,451,444,043

Operation & maintenance:

VND 28,532,293,627

Operation & maintenance:

VND 24,700,737,885

Bid evaluated price VND 166,847,127,162 VND 154,247,898,526 VND 161,436,775,502 VND 204,646,564,668
Reasons of rejection

Evaluated bid

price is high

Preliminary assessment does not meet requirements

Evaluated bid

price is high

Evaluated bid

price is high

Preliminary assessment does not meet requirements
Các bài viết khác

Góp ý