Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Xây dựng đường ĐH2

Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 00:00 PDF. In Email
Share

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tín dụng số: 5233-VN

Tên hợp đồng: Xây dựng đường ĐH2

Số tham chiếu: Gói thầu 3.8+3.9

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận  tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng 3.8+3.9- Xây dựng đường ĐH2.

2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho Gói thầu 3.8+3.9 –Xây dựng đường ĐH2, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Xây dựng hệ thống giao thông (nền, mặt đường, nút giao thông, đường dân sinh) với tổng chiều dài tuyến chính là 8,92 km, mặt cắt ngang đường 20,5m và 02 tuyến nhánh có tổng chiều dài 1,1 km, mặt cắt ngang đường 15,5m.

- Xây dựng hệ thống thoát nước ngang với khoảng 31 cống BTCT với khẩu độ từ (100x100)cm đến (300x300)cm và Xây dựng hệ thống thoát nước nước dọc trên toàn tuyến bằng ống BTLT có khẩu độ từ (600-:-800)mm.

- Xây dựng 04 cầu trên tuyến bằng BTCT có chiều dài nhịp từ (6-:-9)m.

- Trồng mới cây xanh với khoảng 1.026 cây Bằng Lăng và 986 cây Hoàng Hậu.

- Xây dựng hệ thống cấp nước cho tuyến đường bao gồm tháo dỡ, lắp đặt lại ống nhựa HDPE D225 và D160 với chiều dài 4.505m; Lắp đặt mới ống nhựa HDPE D40 – D160 với tổng chiều dài khoảng 8.539m.

- Tháo dỡ 9.505 mét đường dây trung thế, 10.803 mét đường dây hạ thế và 10 trạm biến áp 22/0,4kV hiện có để lắp đặt lại 9.622 mét đường dây trung thế, 17.038 mét đường dây hạ thế và 10 trạm biến áp 22/0,4kV tại vị trí mới cho phù hợp;

- Tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng hiện có gồm 08 tủ điện chiếu sáng, 69 bộ đèn Sodium 100W-220V và 103 bộ đèn Sodium 150W-220V với đường dây chiếu sáng trên không dài 8.274 mét để xây dựng mới hệ thống chiếu sáng gồm 08 tủ điện chiếu sáng, 49 bộ đèn Led 90W-220V và 240 bộ đèn Led 150W-220 với đường dây chiếu sáng trên không dài 10.588 mét và tận dụng lại 04 bộ đèn Sodium 150W-220V tháo dỡ.

                          

Thời gian thi công sẽ là 20 tháng cộng thêm12 tháng giai đoạn trách nhiệm sai sót.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn:Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ Không hoàn lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới, tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

  • Tham gia vào ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 năm (năm năm) qua từ 01/01/2012 đến nay và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 200 tỷ đồng(Hai trăm tỷ đồng).
  • Nguồn lực tài chính:

-         Nhà thầu phải chứng minh rằng họ có sẵn tài sản lưu động, tài sản cố định, dòng tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không phụ thuộc bất kỳ thanh toán tạm ứng theo hợp đồng) đủ để đáp ứng yêu cầu dòng tiền cho xây dựng được tính là 40 tỷ đồng(Bốn mươi tỷ đồng)đối với Hợp đồng trên ngoài các giá trị cam kết khác của Nhà thầu.

-         Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 330 tỷ đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (3)năm qua năm 2014-2016.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông Lương Thạch Vỹ-Giám đốc, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00tại địa chỉ ghi dưới đây.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng tiền mặt.Hồ sơ bắt đầu phát hành vào lúc 7h30, kể từ ngày 09/11/2017.Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức phát hành trực tiếp tại địa chỉ dưới đây.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây trước 14h00 ngày 11/12./2017.Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 14h15 ngày 11/12/2017.

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Tầng 4, Phòng Kế hoạch - Đấu thầu.

Địa chỉ: Số 54, đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người nhận: Lương Thạch Vỹ - Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 84-0511.3562677 hoặc 84.0511.3562679

Fax: 84-0511.3562678

E-mail: danangpiip@gmail.com

Web site: www.piip.danang.gov.vn

Các bài viết khác

Góp ý