Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo trúng thầu - Gói thầu 3-68.KSTK- Khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung bước lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, lập hồ sơ mời thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn

Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 08:46 PDF. In Email
Share
STT
Tên dự án
Tên gói thầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Giá gói thầu
(VNĐ)
Giá trúng thầu
(VNĐ)
Nhà thầu trúng thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
Quyết định phê duyệt
1
Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Gói thầu 3-68.KSTK- Khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung bước lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, lập hồ sơ mời thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn
Chỉ định thầu thông thường
6.811.790.700
5.070.901.746
Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Định
Hợp đồng theo đơn giá cố định
04 tháng
QĐ số 8996/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Góp ý