Thứ năm, 17 Tháng 1 2019

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Hoàn thành hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương trong tháng 10-2017

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Hoàn thành hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương trong tháng 10-2017

  Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương phải đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trong tháng 10-2017. Ảnh:...

Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 13,14 phường Phước Mỹ

Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 13,14 phường Phước Mỹ

Vừa qua, tại Hội trường UBND phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà đã tổ chức họp công bố quy hoạch hạng mục công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 13,14 phường Phước Mỹ...

$i) { echo '

'.JTEXT::_('CAC_BAI_VIET_KHAC').'

    '; try { while (count ($rows) > $i) { $row = $rows[$i]; $link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->slug, $row->catid, $row->sectionid.":testset")); echo '
  • ' + $row->title + '
  • '; $i++; } } catch (Exception $e) { echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n"; } echo "
\n"; } ?>
Hình ảnh hoạt động

MAU NHO