Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò (Gói thầu 05-OFID.EC)

Wednesday, 23 October 2019 03:23 Print
There are no translations available.

Tên dự án Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò (Gói thầu 05-OFID.EC)
Giá gói thầu 181.431.351.548 đồng
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Tên nhà thầu Liên danh Công ty CP cầu 12 - Công ty CP xây dựng công trình 525 - Công ty CP xây dựng 533 - Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng cầu đường số 18.6 - Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Thăng Long Liên danh Công ty CP xây dựng Xuân Quang - Công ty CP xây dựng cầu 75 - Công ty Tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương  Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 - Công ty CP tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Thành phố/Quốc gia Hà Nội/Việt Nam Hà Nội/Việt Nam Nam Định /Việt Nam Hà Nội/Việt Nam
Giá dự thầu Không mở Hồ sơ đề xuất tài chính Không mở Hồ sơ đề xuất tài chính 181.146.678.000 VNĐ Không mở Hồ sơ đề xuất tài chính
Giảm dự thầu sau giảm giá     Không có  
Giá đánh giá cuối cùng     180.578.915.536 VNĐ  

Lý do bị loại

Không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm Không đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện gói thầu EC   Không đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện gói thầu EC
Giá trao thầu     180.578.915.536 VNĐ  
Thời gian thực hiện hợp đồng     17 tháng  

Hình thức hợp đồng

   

Hợp đồng theo giá kết hợp:

- Đối với phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Đối với phần thiết kế bản vẽ thi công: Hợp đồng trọn gói;

- Đối với phần thi công xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 
Quy mô hợp đồng     Thiết kế và xây lắp hạng mục giao thông; thoát nước; điện chiếu sáng; di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò.  
Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu     Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 14/10/2019  

                                                  

CAC_BAI_VIET_KHAC