Chủ nhật, 04 Tháng 6 2023

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website
Liên hệ

Ban quản lý các dự án đầu tư cở sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng


Địa chỉ: 54 Thái Phiên, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3562677 - 3562679
Fax: 0511.3562678
Họ tên
Email *
Tiêu đề
Nội dung
capcha