Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dự án phát triển bền vững

Hạng mục đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 11:24 PDF. In Email

Hạng mục đường Nguyễn Tất Thành nối dài đến đường tránh Hải Vân - Túy Loan

 

Kế hoạch đấu thầu

Thứ tư, 08 Tháng 5 2013 08:19 PDF. In Email

Xem link liên kết

 

Các hạng mục đầu tư

Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 01:53 PDF. In Email

  Các hạng mục đầu tư: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng gồm 5 hợp phần:   Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải   1. Nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước mưa           a) Hướng tuyến: Theo quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.             b) Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:          ...

 

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 01:49 PDF. In Email

Mục tiêu đầu tư xây dựng:           - Mục tiêu tổng quát của dự án là giúp phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thông qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.           - Các mục tiêu cụ thể:                  (i) Nâng cao tính linh hoạt và hiện đại của...