Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Dự án phát triển bền vững

Hạng mục đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Tuesday, 14 April 2015 11:24 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Hạng mục đường Nguyễn Tất Thành nối dài đến đường tránh Hải Vân - Túy Loan

 

Kế hoạch đấu thầu

Wednesday, 08 May 2013 08:19 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem link liên kết

 

Các hạng mục đầu tư

Saturday, 23 February 2013 01:53 PDF Print E-mail

There are no translations available.   Các hạng mục đầu tư: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng gồm 5 hợp phần:   Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải   1. Nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước mưa           a) Hướng tuyến: Theo quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.             b) Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:          ...

 

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Saturday, 23 February 2013 01:49 PDF Print E-mail

There are no translations available. Mục tiêu đầu tư xây dựng:           - Mục tiêu tổng quát của dự án là giúp phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thông qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.           - Các mục tiêu cụ thể:                  (i) Nâng cao tính...