Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Dự án phát triển bền vững

Gói thầu D60: Tư vấn Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Tái định cư

Thursday, 01 July 2021 08:51 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem file đính kèm

 

Báo cáo kế hoạch tái định cư Công trình: Tuyến đường ĐH2 Hòa Nhơn – Hòa Sơn và nâng cấp 02 đoạn kết nối

Thursday, 01 July 2021 08:39 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem file đính kèm

 

Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật cho các hạng mục bổ sung năm 2020 - Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Wednesday, 23 June 2021 09:51 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

 

RAP of SCDP

Friday, 15 April 2016 08:47 PDF Print E-mail

There are no translations available. DANANG PEOPLE’S COMMITTEE PRIORITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECT  MANAGEMENT UNIT       DANANG CITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT   RESETTLEMENT PLAN                                                                                    ...