Thứ hai, 23 Tháng 5 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu

Thứ sáu, 29 Tháng 4 2022 07:59 PDF. In Email

1. Thông tin chung Dự án Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, với các nội dung cụ thể như sau: - Tên dự án: Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung. - Tổng mức...

 

Thăm nhà truyền thống K20

Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 01:56 PDF. In Email
Thăm nhà truyền thống K20

 

Hội nghị sơ kết 2022

Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 01:55 PDF. In Email
Hội nghị sơ kết 2022

 

Hòa Liên

Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 01:50 PDF. In Email
Hòa Liên