Monday, 23 May 2022

Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Tin tức - Sự kiện

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu

Friday, 29 April 2022 07:59 PDF Print E-mail

There are no translations available. 1. Thông tin chung Dự án Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, với các nội dung cụ thể như sau: - Tên dự án: Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ...

 

Thăm nhà truyền thống K20

Thursday, 28 April 2022 01:56 PDF Print E-mail
Thăm nhà truyền thống K20
There are no translations available.

 

Hội nghị sơ kết 2022

Thursday, 28 April 2022 01:55 PDF Print E-mail
Hội nghị sơ kết 2022
There are no translations available.

 

Hòa Liên

Thursday, 28 April 2022 01:50 PDF Print E-mail
Hòa Liên
There are no translations available.