Thứ bảy, 01 Tháng 10 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Giới thiệu chung

 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (UBND thành phố) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Chi tiết.

Tin tức - Sự kiện
3 trụ cột cần tập trung phát triển của Đà Nẵng

3 trụ cột cần tập trung phát triển của Đà Nẵng

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất với việc xác định 3 trụ cột cần tập trung phát triển như đề xuất của TP Đà Nẵng, gồm: du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung...

Cảng biển Đà Nẵng được quy hoạch trở thành cảng biển loại đặc biệt

Cảng biển Đà Nẵng được quy hoạch trở thành cảng biển loại đặc biệt

DNVN - Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng biển Đà Nẵng được quy hoạch trở thành cảng...

Hình ảnh hoạt động

MAU NHO