Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Kế hoạch hành động TĐC

Gói thầu D60: Tư vấn Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Tái định cư

PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 7 2021 08:51

Xem file đính kèm

 

Báo cáo kế hoạch tái định cư Công trình: Tuyến đường ĐH2 Hòa Nhơn – Hòa Sơn và nâng cấp 02 đoạn kết nối

PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 7 2021 08:39

Xem file đính kèm

 

Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật cho các hạng mục bổ sung năm 2020 - Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 09:51

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

 

RAP of SCDP

PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:47

DANANG PEOPLE’S COMMITTEE PRIORITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECT  MANAGEMENT UNIT       DANANG CITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT   RESETTLEMENT PLAN                                                                                    ...