Chủ nhật, 04 Tháng 6 2023

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Kiểm toán, tài chính

báo cáo kiểm toán 2019

PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 8 2020 00:00

Xem file đính kèm 

 

F4-F6_from Jan-Jun 2020_Danang SCDP

PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 8 2020 00:00

Xem flie đính kèm

 

IFR1-IFR3_from Jan-Jun 2020_Danang SCDP

PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 8 2020 00:00

Xem file đính kèm

 

IFR1-IFR3_from Jul-Dec 2019_SCDP

PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 2 2020 02:17

Xem file đính kèm

https://www.mediafire.com/file/kgi3e5m5s8jjiyh/IFR1-IFR3_from_Jul-Dec_2019_SCDP.pdf/file