Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Các hạng mục đầu tư

Các hạng mục đầu tư

PDF. In Email
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 01:53

  Các hạng mục đầu tư: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng gồm 5 hợp phần:   Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải   1. Nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước mưa           a) Hướng tuyến: Theo quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.             b) Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:          ...