Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

The portfolio

Các hạng mục đầu tư

PDF Print E-mail
Saturday, 23 February 2013 01:53

There are no translations available.   Các hạng mục đầu tư: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng gồm 5 hợp phần:   Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải   1. Nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước mưa           a) Hướng tuyến: Theo quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.             b) Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:          ...