Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Objectives, Investment Cost of the Project

Mục tiêu đầu tư xây dựng

PDF Print E-mail
Saturday, 23 February 2013 01:49

There are no translations available. Mục tiêu đầu tư xây dựng:           - Mục tiêu tổng quát của dự án là giúp phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thông qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.           - Các mục tiêu cụ thể:                  (i) Nâng cao tính...