Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Văn bản pháp lý

 QĐ-UBND-1303-Pd mức hổ trợ giải tỏa DA đường NT Thành nối dài

PDF Print E-mail
Thursday, 16 July 2015 06:58
There are no translations available.

QD-UBND-4282-Pd muc ho tro dv ho giai toa DA duong NT Thanh noi dai-KH-NVu-KTT.pdf

 

QĐ-UBND-4267-Pd giải quyết hổ trợ thêm hộ giải tỏa khu TĐC Mỹ Đa Tây đợt 7

PDF Print E-mail
Thursday, 16 July 2015 06:55
There are no translations available.

QD-UBND-4267-Phe duyet giai quyet ho tro them ho giai toa khu TDC My Da Tay dot 7-NVu-KTT.pdf

 

QĐ-UBND-4203-Pd PA chi tiết về bồi thường hổ trợ TĐC hộ giải tỏa đường Hòa Phước - Hòa Khương đợt 6

PDF Print E-mail
Thursday, 16 July 2015 06:52
There are no translations available.

QD-UBND-4203-Pd PA chi tiet ve boi thuong ho tro TDC ho giai toa duong HP-H Khuong dot 6-PP-NVu-KTT.pdf

 

QĐ-UBND-4202 Pd PA chi tiết về bồi thường hổ trợ TĐC đường Hòa Phước - Hòa Khương đợt 5

PDF Print E-mail
Thursday, 16 July 2015 02:25
There are no translations available.

QD-UBND-4202-Pd PA chi tiet ve boi thuong ho tro TDC duong HP-H Khuong dot 5-NVu-KTT.pdf