Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Danh sách ngắnTư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3

Tuesday, 06 April 2021 08:52 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/fax: 0236.3562677

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 4.19b).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn trên cơ sở chi phí thấp nhất (LCS). 

3. Tên dự án: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 51/QĐ-BQL ngày 02/4/2021 của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

5. Danh sách ngắn:

STT Tên nhà thầu Địa chỉ của nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động
1 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) Tầng 18, Tòa nhà Hòa Bình International, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
2 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
3 Công ty TNHH Nexia STT Tầng 19, Tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn II, quận Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
4 Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Tầng 5, Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Đại Mổ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Việt Nam