Chủ nhật, 04 Tháng 6 2023

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thư mời quan tâm - Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3.

Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 08:23 PDF. In Email
Share

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3.

Dự án: Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng thông báo mời quan tâm: 23/02/2021

Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 08/3/2021

Chính phủ Việt Nam đã nhận một tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 3.

Tư vấn sẽ thực hiện việc kiểm toán cho dự án bắt đầu từ năm 2020 đến ngày 31/10/2021 (ngày kết thúc giải ngân theo Hiệp định tín dụng 5233-VN và 6032-VN). Dự kiến các kỳ kiểm toán được yêu cầu như sau:

- Kỳ thứ nhất: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

- Kỳ thứ hai: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trình bày ý kiến chuyên môn về các báo cáo tài chính dự án của các năm/kỳ khi kết thúc, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, và;

- Trình bày ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, các quy định và các thỏa thuận tài trợ có tác động về mặt tài chính một cách trực tiếp và quan trọng đối với báo cáo tài chính của đơn vị và;

- Trình bày ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ các yêu cầu có tác động về mặt tài chính một cách trực tiếp và quan trọng đến các báo cáo tài chính cũng như kiểm soát nội bộ trong công tác lập báo cáo tài chính.

- Đảm bảo rằng việc thiết lập & vận hành hệ thống quản lý, kiểm soát & quản trị rủi ro của Dự án có hiệu lực & đạt hiệu quả.

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống quản lý, kiểm soát và quản trị rủi ro và giám sát các hành động khắc phục

Thời gian & kế hoạch thực hiện dự kiến: tháng 3/2021 đến tháng 3/2022 (thời gian thực hiện 12 tháng không liên tục).

Nay, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiênthành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn.

Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án liên quan đến các lĩnh vực sau: cải thiện thoát nước và nước thải, phát triển hệ thống xe buýt công cộng, đường giao thông chiến lược, phát triển cơ sở hạ tầng. Kinh nghiệm làm việc của Tư vấn trong các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ. Đội ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực để thực hiện gói thầu này.

Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011 (“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.

Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình.

Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn tư vấn với chi phí thấp nhất (LCS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.

Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của BQL dự án www.piip.danang.gov.vn hoặc theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30-11h30 và từ 13h30-17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Tư vấn quan tâm có thể liên hệ với phòng Kế hoạch-Kỹ thuật thuộc BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ dưới đây để nhận hồ sơ mời quan tâm bằng file điện tư hồ sơ nêu trên.

Hồ sơ quan tâm phải được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây trước 14h00 ngày 08/3/2021. BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ bị thất lạc hoặc chuyển đến Bqn quản lý sau thời gian nêu trên.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà làm việc của các Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.