Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Đầu tư 589 tỷ đồng xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3

Thứ sáu, 04 Tháng 12 2020 10:09 PDF. In Email
Share

ĐNO - UBND thành phố ban hành Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30-11-2020 phê duyệt đầu tư dự án “Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân" (giai đoạn 3) với tổng vốn 589,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân hiện trạng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân hiện trạng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Quy mô đầu tư xây dựng gồm nhà trạm xử lý nước thải; trạm bơm HC 03, HC 06; đường ống công nghệ và các trang thiết bị liên quan về điện, công nghệ tự động hóa, thiết bị xử lý. Thời gian thực hiện từ năm 2020-2023.

Trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình được UBND thành phố phê duyệt, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

TRIỆU TÙNG