Thứ hai, 23 Tháng 5 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu 2.1a

Thứ năm, 22 Tháng 10 2020 10:26 PDF. In Email
Share

 

STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(USD)

Giá trúng thầu (EUR) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Gói thầu 2.1a: Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2) thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 1.054.199 1.158.226,66 IDOM Consulting, Engineering & Architecture S.A.U.. Hợp đồng theo thời gian 09 tháng 190/QĐ-BQL ngày 30/9/2020 của PGĐ BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng