Sunday, 04 June 2023

Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu 2.1a

Thursday, 22 October 2020 10:26 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(USD)

Giá trúng thầu (EUR) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Gói thầu 2.1a: Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2) thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 1.054.199 1.158.226,66 IDOM Consulting, Engineering & Architecture S.A.U.. Hợp đồng theo thời gian 09 tháng 190/QĐ-BQL ngày 30/9/2020 của PGĐ BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

General Information

 

Located in central Vietnam traffic axis north-south, central Danang City is a major political, economic, cultural and Vietnam Situated in central Vietnam traffic axis North-South, TheDa Nang is a major center of politics, economy, culture of Vietnam Vietnam is located in central Vietnam traffic axis north-south, central Da Nang City is a major political, economicfact, the culture of Vietnam Vietnam is located in central Vietnam traffic axis North-South >> Detail.

TIN_TUC_SU_KIEN
Invitation for Bids (IFB) - Package B52

Invitation for Bids (IFB) - Package B52

Invitation for Bids (IFB) No. 48/2011 Socialist Republic of Vietnam Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit Package B52 Additional Extension to Drainage Systems in Son Tra and Ngu Hanh Son Districts Date:   November 9, 2011 Contract Identification No:                         ...

HINH_ANH_HOAT_DONG