Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Mời thầu gói thầu : 2-32

Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020 09:31 PDF. In Email
Share

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679

Fax: 0236.3562678 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập mô hình giao thông, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh, bổ sung của Hợp phần 2 – Hệ thống xe buýt chất lượng cao thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu: 2-32)

- Loại gói thầu: Xây lắp □ Mua sắm hàng hóa □ Tư vấn ■ Phi tư vấn □ Hỗn hợp □

- Giá gói thầu: 6.323.411.000 đồng (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định. (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Khảo sát lưu lượng giao thông các nút giao có tính chất phức tạp, lưu lượng lớn trên toàn tuyến xe buýt (trong đó, tận dụng số liệu các nút đã triển khai bước TKCS) nhằm phục vụ mô phỏng hoạt động giao thông ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

+ Khảo sát, cập nhật dữ liệu địa hình, các công trình ngầm để phục vụ công tác thiết kế tổ chức giao thông điều chỉnh.

+ Mô phỏng chi tiết và tối ưu hóa điều chỉnh thiết kế tổ chức giao thông tại các nút giao nhằm xác định giải pháp thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với tình hình thực tế trên toàn bộ hệ thống các nút giao có bố trí điểm dừng đỗ dọc tuyến xe buýt.

+ Điều chỉnh hồ sơ thiết kế BVTC tổ chức giao thông, nhà chờ và hệ thống tín hiệu giao thông dọc tuyến xe buýt chất lượng cao chính thuộc các gói thầu 2.2, 2.3 và 2.5.

+ Bổ sung thiết kế BVTC công trình cầu vượt/ hoặc hầm chui cho người đi bộ.

+ Bổ sung thiết kế BVTC các bãi đỗ xe.

+ Lập hồ sơ mời thầu các hạng mục bổ sung của Hợp phần 2.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng (không liên tục).

2. Tên dự án: Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 11 tháng 6 năm 2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành và nộp HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 0 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 00, ngày 11 tháng 6 năm 2020.