Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- gói thầu 14

Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 13:07 PDF. In Email
Share

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng Gói thầu: 14-OFID.KSRPBM. Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn,vật nổ cho các công trình thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng  Chỉ định thầu 139.932.403   132.935.000  Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô Hợp đồng trọn gói 20 ngày (không liên tục) 982/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng