Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- gói thầu 14

Wednesday, 01 April 2020 13:07 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng Gói thầu: 14-OFID.KSRPBM. Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn,vật nổ cho các công trình thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng  Chỉ định thầu 139.932.403   132.935.000  Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô Hợp đồng trọn gói 20 ngày (không liên tục) 982/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng