Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Gói thầu 1-125.XDHT

Tuesday, 04 February 2020 07:54 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên dự án Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Xây dựng hạ tầng cống bể ngầm cáp thông tin cho 06 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm và Lý Thái Tổ) thuộc dự Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Gói thầu 1-125.XDHT)
Giá gói thầu 22.421.438.812 đồng
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Tên nhà thầu Công ty Cổ phần Nam Vinh Liên danh Công ty Cổ phần Lê Vũ và Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Betaco
Thành phố/Quốc gia Đà Nẵng/Việt Nam Đà Nẵng/Việt Nam Đà Nẵng/Việt Nam
Giá dự thầu Không mở Hồ sơ đề xuất tài chính 22.389.803.000 đồng Không mở Hồ sơ đề xuất tài chính
Giảm dự thầu sau giảm giá Không có
Giá đánh giá cuối cùng 21.914.190.205 đồng

Lý do bị loại

Không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm Không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm
Giá trao thầu 21.914.190.205 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng
Hình thức hợp đồng Hợp đồng theo đơn giá cố định
Quy mô hợp đồng

- Xây dựng tuyến cống bể cáp chính, tuyến ống, hố ga thuê bao phía dưới và dọc theo bó vỉa trên 06 tuyến đường (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm và Lý Thái Tổ);

- Bố trí bệ tủ cáp hợp lý ứng với từng vị trí lắp đặt.

- Hoàn thiện công trình sau khi thi công

Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 20/01/2020