Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Kết quả lựa chọn nhà thầu 06.OFID.E

Wednesday, 27 November 2019 02:05 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2019

 

        

 

 

   

STT Tên dự án Tên gói thầu Số thông báo mời thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng Gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường Vành đai phía Tây 2 (Ký hiệu: 06-OFID.EC) Số 126 ngày 09/7/2019 Đấu thầu rộng rãi 1.040.199.944.443 1.022.332.406.304 Liên danh Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (tên cũ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KCON) - Công ty CP tập đoàn CIENCO 4 - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhất Huy

Hợp đồng theo giá kết hợp, cụ thể:

+ Đối với phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Đối với phần thiết kế bản vẽ thi công: Hợp đồng trọn gói;

+ Đối với phần thi công xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 5297/QĐ-UBND ngày 16/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng