Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dịch vụ tư vấn hợp đồng 3.3b

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 03:32 PDF. In Email
Share
Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu

Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1, Hợp phần 2 – Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (Phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019)

(ký hiệu: 3.3b)

Số thông báo mời thầu 20190545759-00
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS)
Giá gói thầu 5.808.880.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) (đã bao gồm thuế VAT).
Giá trúng thầu 5.804.913.400 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, chín trăm mười ba nghìn, bốn trăm đồng), đã bao gồm các khoản thuế theo quy định.
Nhà thầu trúng thầu Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương
Loại hợp đồng Hợp đồng theo thời gian
Thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 12/10/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng
Quy mô gói thầu

Quản lý hợp đồng và giám sát thi công các gói thầu xây lắp dở dang trong Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng nêu tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng và chủ trương tại Công văn số 3931/UBND-SKHĐT ngày 17/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng:

Hợp phần 1: có 10 hợp đồng cụ thể 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.

Hợp phần 2: có 03 hợp đồng cụ thể 2.2, 2.3, 2.9.

Hợp phần 3: có 7 hợp đồng cụ thể 3.1b, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8+3.9, 3.10.

Tên Nhà thầu dự thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam
Tình trạng Nhà thầu không được đánh giá Nhà thầu được đánh giá
Giá dự thầu   5.804.913.400đồng
Giảm giá   Không có
Giá dự thầu sau giảm giá   Không có
Giá đánh giá cuối cùng   5.804.913.400đồng
Lý do không được trao thầu

Theo điểm 3.7 Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn phiên bản tháng 01/2011 của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) nêu: “các công ty có những kinh nghiệm cần thiết và khả năng thích hợp với công việc sẽ được đánh giá và so sánh với nhau, công ty nào có năng lực và kinh nghiệm tốt nhât sẽ được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính kết hợp.

Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC có năng lực và kinh nghiệm thấp hơn Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương nên không được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính kết hợp.

Nhà thầu được trao thầu