Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dịch vụ tư vấn giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án (giai đoạn 2) Dự án phát triển bền vững TP. Đà Nẵng (gói thầu 4.15a)

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 03:31 PDF. In Email
Share
Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Dịch vụ tư vấn giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án (giai đoạn 2) Dự án phát triển bền vững TP. Đà Nẵng (gói thầu 4.15a)
Giá gói thầu 93.408 USD (Chín mươi ba nghìn bốn trăm lẻ tám đô la Mỹ) (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định)
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)
Tên nhà thầu Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC Liên danh Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng CEEN và Công ty TNHH Tư vấn cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (SEI Consultants)
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Tình trạng Nhà thầu không được đánh giá Nhà thầu không được đánh giá Nhà thầu được đánh giá
Giá dự thầu 1.921.105.000 đồng
Giảm dự thầu sau giảm giá không
Giá đánh giá cuối cùng 1.921.105.000 đồng
Lý do bị loại

Theo điểm 3.7 Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn, phiên bản tháng 01/2011 của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) nêu rằng: “..các công ty có những kinh nghiệm cần thiết và khả năng thích hợp với công việc sẽ được đánh giá và so sánh với nhau, công ty nào có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất sẽ được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính kết hợp”.

Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC là 2 đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm thấp hơn Liên danh Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng CEEN và Công ty TNHH Tư vấn cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (SEI Consultants) nên không được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính kết hợp.

Nhà thầu được trao thầu
Giá trao thầu 2.097.973.900 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, chín mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm đồng) (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định)
Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày ký hợp đồng và kết thúc dự án vào 30/6/2021 (dự kiến 21 tháng không liên tục)
Hình thức hợp đồng Hợp đồng trọn gói
Thời gian ký hợp đồng 30/9/2019
Quy mô hợp đồng

Thực hiện giám sát đánh giá kết quả thực hiện dự án trong các đợt năm 2018, 2019, 2020 và giữa năm 2021, bao gồm nhưng khồng giới hạn những công việc sau:

+ Báo cáo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án

+ Báo cáo về thu thập và đánh giá khung giám sát chỉ số dự án

+ Báo cáo về thu thập và đánh giá bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững

Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng