Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Gói thầu: 1-125.XDHT

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 03:53 PDF. In Email
Share

1. Tên gói thầu: Xây dựng Hạ tầng cống bể ngầm cáp thông tin cho 06 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm và Lý Thái Tổ) thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Gói thầu: 1-125.XDHT)

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu:22.421.438.812 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, tám trăm mười hai đồng) (đã bao gồm thuế VAT và dự phòng phí 1.068.000.000 đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Tuyến cống bể cáp chính

+ Xây dựng tuyến cống bể chính phía dưới và dọc theo bó vỉa trên 06 tuyến đường (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm và Lý Thái Tổ);

+ Xây dựng tuyến ống từ bể cáp chính đến trụ treo cáp (trụ điện, trụ viễn thông) đầu tiên trong kiệt hoặc đến trụ treo cáp đầu tiên tại ngã ba, ngã tư đường giao nhau với 6 tuyến đường.

- Tuyến ống, hố ga thuê bao:

+ Xây dựng tuyến ống thuê bao dưới và dọc theo vỉa hè, sát nhà dân, cách nhà dân khoảng 0,5m-1m trên 6 tuyến đường.

+ Xây dựng tuyến ống từ hố ga thuê bao đến trụ treo cáp (trụ điện, trụ viễn thông) đầu tiên trong kiệt hoặc đến trụ treo cáp đầu tiên tại ngã ba, ngã tư đường giao nhau với 6 tuyến đường.

+ Xây hố ga thuê bao dọc theo tuyến ống thuê bao tại vị trí giữa 2 nhà dân và số lượng 2 nhà 1 hố thuê bao.

+ Bố trí bệ tủ cáp hợp lý ứng với từng vị trí lắp đặt.

- Hoàn thiện công trình sau khi thi công:

+ Công trình tuyến cống bể hạ ngầm cáp thông tin sau khi được xây dựng xong, các nhà mạng có nhiệm vụ hạ ngầm tất cả các tuyến cáp thông tin hiện đang treo trên các tuyến cột (cột điện, cột viễn thông) xuống tuyến cống bể cáp mới xây dựng.

+ Một số các loại cáp không xác định được chủ sở hữu cần phải được thi công tháo dỡ, hoàn trả lại mỹ quan cho 6 tuyến đường được đầu tư xây dựng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

2. Tên dự án: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn:

- Vốn đối ứng trong nước của Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng: 3.301.387.923 đồng.

- Vốn đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông (bao gồm: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Touris - Chi nhánh Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - Chi nhánh Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Tổng Công ty mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Viễn thông Đà Nẵng): 19.119.050.889 đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từgiờ 07h 30, ngày 13 tháng 8 năm 2019 đến trước 14h00, ngày 04 tháng 9 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 4,54 Thái Phiên, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 340.000.000 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04   tháng 9 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 9 năm 2019.