Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Kết quả lựa chọn nhà thầu - 2-24.KSTK

Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 01:44 PDF. In Email
Share

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và khảo sát, lập quy hoạch HTKT, hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 2-24.KSTK)
Số thông báo mời thầu 20190373655-00
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Giá gói thầu 4.897.871.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi mốt ngàn đồng), đã bao gồm VAT 10%, không bao gồm dự phòng phí.
Giá trúng thầu 4.894.758.625 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi tám ngàn, sáu trăm hai mươi lăm đồng), đã bao gồm VAT 10%, không bao gồm dự phòng phí.
Nhà thầu trúng thầu Liên danh Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5
Loại hợp đồng

- Khảo sát, lập quy hoạch HTKT: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Phần thiết kế cơ sở và cập nhật, lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng 05 tháng (không liên tục)
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng
Quy mô gói thầu

Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế cơ sở các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án, cụ thể:

- Công tác khảo sát:

+ Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.

+ Điều tra thu thập số liệu công trình hiện trạng, quy hoạch.

+ Khảo sát số liệu giao thông tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng (bao gồm: khảo sát lưu lượng xe chạy thông qua việc bố trí, lắp đặt camera, đếm xe tại văn phòng; Khảo sát tốc độ xe chạy trung bình trong nút; Khảo sát dòng phương tiện chờ tại nút giao có đèn tín hiệu; Khảo sát chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý số liệu tại văn phòng ...)

- Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật TL1/500.

- Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư;

- Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Tên Nhà thầu dự thầu Liên danh Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng hạ tầng Phương Đông và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông công chính Đà Nẵng
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Tình trạng Nhà thầu được đánh giá Nhà thầu được đánh giá Nhà thầu được đánh giá
Giá dự thầu

4.894.758.626 đồng

4.897.234.932 đồng 4.897.237.000 đồng
Giảm giá Không có Không có Không có
Giá dự thầu sau giảm giá 4.894.758.626 đồng

4.897.234.932 đồng

4.897.237.000 đồng
Giá đánh giá cuối cùng 4.894.758.625 đồng

5.037.094.500 đồng

4.897.236.767 đồng
Lý do không được trao thầu Nhà thầu được trao thầu Nhà thầu bị loại bước đánh giá tài chính Nhà thầu bị loại bước đánh giá tài chính


                                                                                                     

Các bài viết khác