Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Danh Sách Ngắn 4.15a

Friday, 26 July 2019 07:42 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/fax: 0236.3562677/3562679

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án (giai đoạn 2) thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 4.15a).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS). 

3. Tên dự án: Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 2651/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

5. Danh sách ngắn:

 

STT Tên nhà thầu Địa chỉ của nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động Xếp hạng
1 Liên danh Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng CEEN và Công ty TNHH Tư vấn cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (SEI Consultants) Số 305 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam 1
2 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam Số 5 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam 2
3 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC 385 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng Việt Nam 3
CAC_BAI_VIET_KHAC