Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Danh Sách Ngắn 3.3b

Thursday, 11 July 2019 01:37 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/fax: 0236.3562677/3562679

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 - 12/2019) (ký hiệu: 3.3b).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dự trên năng lực của Tư vấn (CQS).

3. Tên dự án: Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 2752/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

5. Danh sách ngắn:

STT Tên nhà thầu Địa chỉ của nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động Xếp hạng
1 Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương Phòng 301, Tòa nhà D10, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Việt Nam 1
2 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC 385 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Việt Nam 2
CAC_BAI_VIET_KHAC