Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường Vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng(Ký hiệu:06-OFID.EC)

Monday, 08 July 2019 08:19 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày   tháng 7 năm 2019

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679

Fax: 0236.3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường Vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng(Ký hiệu:06-OFID.EC)

- Loại gói thầu: Xây lắp □ Mua sắm hàng hóa □ Tư vấn □ Phi tư vấn □ Hỗn hợp □

- Giá gói thầu:1.040.199.944.443 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm bốn mươi tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn, bốn trăm bốn mươi ba đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

Khảo sát, thiết kế và xây lắp hạng mục giao thông; thoát nước; điện chiếu sáng; di dời hệ thống điện hiện trạng và một số hạng mục khác công trình Đường Vành đai phía Tây 2. Chi tiết về công trình theo Hồ sơ mời thầu đính kèm, các hạng mục công trình chủ yếu như sau:

+ Cấp hạng:Đường chính khu vực,tốc độ thiết kế Vtk=60km/h (Theo QCVN 01:2008/BXD).

+ Chiều dài toàn tuyến: 14,3 km.

 • Điểm đầu:Giao với Quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) tại Km19+38771.
 • Điểm cuối: Giao với tuyến tránh Hải Vân - Túy Loan tại Km15+94750.

+ Mặt cắt ngang:

 • B=(6,0+7,5+21,0+7,5+2,0)m=44m. Tổng chiều dài L=6,6 km gồm các đoạn Km3+58164÷Km3+98164; Km8+13330÷Km14+33327.
 • B=(6,0+7,5+21,0+7,5+6,0)m=48m. Tổng chiều dài L=5,138km gồm các đoạn Km0÷Km1+500; Km2+240÷Km2+400; Km2+500÷Km3+58164; Km5+737 ÷Km8+13330.
 • B=(6,0+7,5+21,0+7,5+0.5+5,5+4,0)m=52m. Chiều dài L=0,1km (đoạn tuyến từ Km2+400÷Km2+500).
 • B=3,5(4,0)+7,5+1,0+7,5+21,0+7,5+2,0=(50÷50,5)m. Chiều dài L=1,756 km (đoạn tuyến từ Km3+98164÷Km5+737).
 • B=(6,0+7,5+21,0+7,5+1,0+7,5+3,5)m=54m. Chiều dài L=0,74km (đoạn tuyến từ Km1+500÷Km2+240).

+ Tải trọng thiết kế:

 • Tải trọng trục thiết kế kết cấu áo đường:       120kN.
 • Hoạt tải công trình trên đường:         HL93.
 • Tải trọng trên vỉa hè: 3x10-3MPa.

+ Quy mô, giải pháp kỹ thuật chính:

 • Đường: Mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 155Mpa.
 • Nút giao thông: Gồm 14 nút giao chính, trong đó:
  • Nút giao đầu tuyến và cuối tuyến: Thiết kế giao khác mức dạng bán hoa thị, liên thông.
  • 07 nút giao ngã tư: Giao cùng mức có các nhánh rẽ phải kết hợp bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
  • 05 nút giao ngã ba: Giao cùng mức.
 • Hệ thống thoát nước:
  • 01 cầu qua kênh tại lý trình Km13+890,33 khẩu độ (5x21)m dầm BTCT dự ứng lực.
  • 14 vị trí cống thoát nước ngang đường chính bằng BTCT; bố trí hệ thống cống dọc thoát nước mưa bằng BTCT.
  • Mương dẫn dòng đến các vị trí cửa xả: Đào khơi dòng hạ lưu.
 • Hệ thống cấp nước: Không đầu tư.
 • Hố trồng cây và cây xanh: Không đầu tư.
 • Hệ thống điện trên tuyến:
  • Điện chiếu sáng tuyến đường: Bố trí tại phân làn giữa của tuyến đường, trụ chiếu sáng dùng trụ thép 11m. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led.
  • Di dời hệ thống điện hiện trạng: Tháo dỡ di dời đường dây cao, trung, hạ thế hiện có về vị trí mới phù hợp với tuyến đường.
 • Các công trình khác: Xây dựng đồng bộ hệ thống bó vỉa, vỉa hè, cống kỹ thuật ngang đường, dải phân cách, vạch sơn, biển báo giao thông,...; vuốt nối đường dân sinh, hoàn trả theo kết cấu hiện trạng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án: Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn vay Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (Quỹ OFID) và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 12 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu   14 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2019.