Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Mời Thầu - Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu:05-OFID.EC)

Wednesday, 12 June 2019 09:23 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679

Fax: 0236.3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu:05-OFID.EC)

- Loại gói thầu: Xây lắp □ Mua sắm hàng hóa □ Tư vấn □ Phi tư vấn □ Hỗn hợp □

- Giá gói thầu:181.431.351.548 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn, năm trăm bốn mươi tám đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

Thiết kế và xây lắp hạng mục giao thông; thoát nước; điện chiếu sáng; di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò. Chi tiết về công trình theo Hồ sơ dự án đính kèm, các hạng mục công trình chủ yếu như sau:

+ Cấp hạng: Đường chính khu vực,tốc độ thiết kế Vtk=50km/h (Theo QCVN 01:2008/BXD).

+ Chiều dài toàn tuyến: 1,21 km.

 • Điểm đầu: Nút giao với đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công;
  • Điểm cuối: Nút giao với đường Võ Quí Huân và đường ven sông Cổ Cò thuộc khu dân cư Tân Trà.

+ Mặt cắt ngang:B=(4,5+10,5+3,0+10,5+4,5)m=33m.

        + Tải trọng thiết kế:

 • Tải trọng trục thiết kế kết cấu mặt đường:       120kN.
 • Hoạt tải công trình trên đường:       HL93.
 • Tải trọng trên vỉa hè:       3x10-3MPa.

        + Quy mô và giải pháp kỹ thuật chính:

 • Đường: Mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 155MPa.
 • Nút giao thông: Gồm 11 nút giao cùng mức, trong đó:
  • 10 nút giao thông đơn giản tự điều chỉnh.
  • 01 nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông.
 • Hệ thống thoát nước:
  • Cầu vượt sông Cổ Cò: Có khẩu độ L=25m+50m+25m=100m, khổ cầu B=27m; dạng cầu vòm BTCT (đường xe chạy trên).
  • 02 cống thoát nước ngang đường chính bằng BTCT.
  • Hệ thống cống dọc bằng BTCT.
 • Hệ thống cấp nước: Không đầu tư.
 • Hố trồng cây và cây xanh: Cây xanh được trồng trên vỉa hè và dải phân cách với khoảng cách 8÷10m/cây. Hố trồng cây bằng BTCT lắp ghép. Chủng loại cây: cây lộc vừng và cây bàng Đài Loan đường kính D=(8÷10)cm cao H= (3÷4)m. Trên dải phân cách thiết kế tuyến ống HDPE để tưới cây.
  • Hệ thống điện trên tuyến:
   • Điện chiếu sáng tuyến đường: Bố trí tại phân làn giữa của tuyến đường, trụ chiếu sáng dùng trụ thép 11m cần đèn đôi. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led.
   • Điện chiếu sáng trang trí cầu qua sông Cổ Cò: (gồm chiếu sáng lan can cầu và chiếu sáng mố cầu, dầm trụ cầu): Sử dụng hệ thống đèn Led chiếu sáng trang trí lan can cầu, sử dụng đèn pha Led để chiếu sáng mố cầu, dầm trụ cầu.
   • Di dời hệ thống điện hiện trạng: Tháo dỡ di dời đường dây trung, hạ thế hiện có ra vị trí mới phù hợp với tuyến đường mới mở.
 • Các công trình khác: Xây dựng đồng bộ hệ thống bó vỉa, vỉa hè, dải phân cách, cống kỹ thuật, vạch sơn, biển báo giao thông,...

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án: Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn vay Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (Quỹ OFID) và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 3.600.000.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu   14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2019.