Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo mời thầu gói thầu 2.24.KSTK

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 03:20 PDF. In Email
Share
   
   
   

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679

    Fax: 0236.3562678

    Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

1. Tên gói thầu: Lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và khảo sát, lập quy hoạch HTKT, hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Gói thầu 2-24.KSTK)

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 4.897.871.000 đồng(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) (Đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm dự phòng phí).

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế cơ sở các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án, cụ thể:

- Công tác khảo sát:

+ Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.

+ Điều tra thu thập số liệu công trình hiện trạng, quy hoạch.

+ Khảo sát số liệu giao thông tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng (bao gồm: khảo sát lưu lượng xe chạy thông qua việc bố trí, lắp đặt camera, đếm xe tại văn phòng; Khảo sát tốc độ xe chạy trung bình trong nút; Khảo sát dòng phương tiện chờ tại nút giao có đèn tín hiệu; Khảo sát chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý số liệu tại văn phòng ...)

- Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật TL1/500.

- Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư;

- Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng   

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng (không liên tục).

2. Tên dự án: Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng của Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  8 giờ 00, ngày 04 tháng 4 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 0 đồng

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu    14 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2019.

    Đà Nẵng,  ngày 28 tháng 3 năm 2019