Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu 4-0.KTQT: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2019 07:56 PDF. In Email
Share
STT Tên dự án Tên gói thầu Số thông báo mời thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Gói thầu 4-0.KTQT: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng 20180923619-00 Đấu thầu rộng rãi trong nước 8.273.066.000 7.859.144.920 Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam Hợp đồng trọn gói 27 tháng (không liên tục) 1154/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng