Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo mời thầu gói thầu 1.9

Monday, 18 March 2019 09:08 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tín dụng số: 5233-VN

Tên hợp đồng: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu.

Số tham chiếu: Gói thầu 1.9

 

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng 1.9 -  Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu.

 

 1. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu 1.9 -  Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu.

 

Bao gồm các hạng mục chính sau:

 

 1. Xử lý thoát nước khu vực đường Hải Hồ và vùng lân cận: Xây dựng tuyến công có khẩu độ từ (1000x800) đến (2500x1200) dài 869,38m bằng BTCT 21Mpa đá 1x2, tháo dỡ di dời tuyến ống cấp nước D150PVC, D300PVC tại vị trí giao cắt với tuyến cống và hoàn trả kết cấu bó vỉa, vỉa hè, mặt đường trên tuyến.

 2. Trạm bơm Ông Ích Khiêm: Xây dựng trạm bơm công suất Qmax=25m3/s gồm 03 máy bơm, lắp đặt 03 máy lược rác tự động, cửa van ngăn triều, nhà điều hành trạm bơm kích thước (18,5x9,0)m và đường dây trung, hệ thế, máy biến áp cấp nguồn cho trạm bơm.

 3. Tuyến kênh Yên Thế - Bắc Sơn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến hồ Trung Nghĩa): Xây dựng 18 giếng tách nước thải, 36 hố ga D1000 và 03 hố ga D1500 bằng BTCT 21Mpa đá 1x2 bền sunfat; Xây dựng các tuyến cống bao, dài 1.162m đường kính D315 HDPE, D560 HDPE; Tuyến ống áp lực đường kính D160 HDPE, D450 HDPE dài 1.209m; Xây dựng 2 trạm bơm nước thải đường kính D=3,0m - 5,0m và đường dây trung, hệ thế, máy biến áp cấp nguồn cho trạm bơm.

 4. Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh từ hồ Hòa Phú ra kênh Hòa Minh: Xây dựng 11 giếng tách nước thải; Các tuyến cống bao dài 1.436m đường kính D315 HDPE, D450 HDPE, D1.000 HDPE; Xây dựng trạm bơm nước thải đường kính D= 8m bằng kết cấu BTCT; Xây dựng tuyến ống áp lực chuyển tải nước thải từ trạm bơm PS2 về trạm XLNT Phú Lộc đường kính D710 HDPE dài 1.012m và đường dây trung, hệ thế, máy biến áp cấp nguồn cho trạm bơm.

 5. Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô (từ đường Hoàng Văn Thái đến hồ Hòa Phú): Xây dựng 16 giếng tách nước thải, 26 hố ga D1000, 19 hố ga D1500 và 01 hố ga D2000 bằng BTCT 21Mpa đá 1x2 bền sunfat; tuyến cống bao dài 1.701m đường kính D315 HDPE, D450 HDPE, D560 HDPE, D900 HDPE, D1.000 HDPE; Xây dựng trạm bơm nước thải đường kính D= 8,0m bằng BTCT; tuyến ống áp lực đường kính D630 HDPE dài 577m dẫn nước từ trạm bơm PS1 về trạm bơm PS2 và đường dây trung, hệ thế, máy biến áp cấp nguồn cho trạm bơm.

 

    Thời gian thi công sẽ là 18 tháng cộng thêm12 tháng giai đoạn trách nhiệm sai sót.

 1. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD và Tín dụng IDA & Tài trợ Không hòa lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới, tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

 

4.      Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính nên tham dự thầu:

 • Tham gia vào ít nhất 02 hợp đồng về Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và/hoặc hệ thống thoát nước mưa có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 165 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

 • Nguồn lực tài chính

 • Nhà thầu phải chứng minh rằng họ có sẵn tài sản lưu động, tài sản cố định, dòng tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không phụ thuộc bất kỳ thanh toán tạm ứng theo hợp đồng) đủ để đáp ứng yêu cầu dòng tiền cho xây dựng được tính là 45 tỷ đồng(Bốn mươi lăm tỷ đồng) đối với Hợp đồng trên ngoài các giá trị cam kết khác của Nhà thầu.

 • Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 360 tỷ đồng(Ba trăm sáu mươi tỷ đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 3 (ba) năm qua, từ năm 2015-2017.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 

5.      Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00 tại địa chỉ ghi dưới đây.

 

6.     Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng(Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng tiền mặt. Hồ sơ bắt đầu phát hành vào lúc 8h00, kể từ ngày 25/12/2018. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức phát hành trực tiếp tại địa chỉ dưới đây. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức phát hành trực tiếp tại địa chỉ dưới đây. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 

7.     Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây trước 14h00 ngày 25/01/2019. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 14h00 ngày 25/01/2019.

 

8.     Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

 

9.    Địa chỉ nhắc đến ở trên là

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Tầng 4, Phòng Kế hoạch - Đấu thầu.

Địa chỉ: Số 54, đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người nhận: Lương Thạch Vỹ - Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0236.3562677 hoặc 0236.3562679

Fax: 0236.3562678

E-mail: danangpiip@gmail.com

Web site: www.piip.danang.gov.vn