Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dịch vụ Tư vấn Kiếm toán nội bộ giai đoạn 2 thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. - Gói thầu: 4.18b

Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 09:41 PDF. In Email
Share

THƯ MỜI QUAN TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Credit No.: 5233-VN

Tên dịch vụ: Dịch vụ Tư vấn Kiếm toán nội bộ giai đoạn 2 thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Gói thầu: 4.18b

Ngày phát hành Hồ sơ mời quan tâm: 8h, ngày 10/12/2018.

Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 31/12/2018

Chính phủ Việt Nam đã nhận một tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ Tư vấn Kiểm toán nội bộ cho Dự án (giai đoạn 2)Dự án: Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ tại Ban quản lý dự án, thực hiện soát xét các giao dịch tài chính và phát hành báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Phát hiện các trường hợp không tuân thủ với các văn bản pháp lý của Dự án và các thủ tục theo quy định của Chính phủ / Nhà tài trợ cũng như các vấn đề cần được giải quyết và theo dõi tiếp theo.

- Đề xuất hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động khắc phục, cải thiện.

- Thực hiện các bước kiểm toán tiêu chuẩn để phát hiện các rủi ro gian lận, tham nhũng và báo cáo Chủ đầu tư dự án để có các hành động kịp thời.

- Kiểm tra tiến độ, giám sát việc thực hiện các hoạt động khắc phục, cải thiện các phát hiện của kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động.

            - Đảm bảo Dự án tuân thủ các quy định của Ngân hàng Thế giới (Hiệp định tín dụng Phát triển; Sổ tay quản lý tài chính), luật và các quy định liên quan đến Dự án;

            - Tăng cường tính kinh tế, hiệu quả và thực hiện đúng quy trình của các hoạt động của BQLDA theo đúng với các mục tiêu của Dự án đề ra.

            - Quản lý tài sản dự án, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản, và

            - Đảm bảo chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của dự án một cách kịp thời.

- Phối hợp với Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động của dự án trong thời gian các Tư vấn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống kế toán của BQLDA

            - Đánh giá tính hiệu quả và tuân thủ của các hoạt động giải ngân:

- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá hiệu quả của hệ thống báo cáo

- Xem xét và đánh giá hiệu quả của quá trình mua sắm đấu thầu

- Xem xét và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động quản trị và minh bạch (GTAP).

- Xem xét và đánh giá sự tuân thủ của dự án.

Thời gian thực hiện dự kiến: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiênthành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn.

Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong về quản lý tài chính, kế toán hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ trong các dự án sử dụng vốn ODA, ưu tiên dự án sử dụng vốn của Ngân hàng thế giới. Ngoài ra, tư vấn còn phải có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, đội ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực để thực hiện gói thầu này.

Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011. (“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.

Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình.

Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn dựa vào năng lực của Tư vấn (CQS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.

Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của BQL dự án www.piip.danang.gov.vn hoặc theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đâytrước 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 31/12/2018.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc

Địa chỉ: Số 54 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: danangpiip@gmail.com


.