Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Thông báo trúng thầu - Gói thầu 1-116

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 09:32 PDF. In Email
Share
STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1

Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng

Gói thầu 1-116.KSTK: Khảo sát địa hình, địa chất, lập hồ sơ thiết kế – dự toán điều chỉnh và hồ sơ mời thầu hạng mục công trình: Tuyến cống thu gom nước thải ven biển dọc đường Trường Sa thuộc công trình Tuyến cống thu gom nước thải dọc đường Trường Sa về trạm bơm nước thải Cổ Cò thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Chỉ định thầu 3.382.724.850 1.735.914.781 Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (thành viên đứng đầu liên danh) và Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

- Khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thiết kế - dự toán điều chỉnh và lập hồ sơ mời thầu: Hợp đồng trọn gói.

5 tháng (không liên tục) 5063/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
2

Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng

Gói thầu 1-117.KSTK: Khảo sát địa hình, địa chất, lập hồ sơ thiết kế - dự toán và lập hồ sơ mời thầu hạng mục công trình: Tuyến ống chuyển tải nước thải từ phía Tây cầu Khuê Đông về Trạm XLNT Hòa Xuân

Chỉ định thầu 1.657.759.000 937.491.200

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung.

- Khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thiết kế - dự toán điều chỉnh và lập hồ sơ mời thầu: Hợp đồng trọn gói.

5 tháng (không liên tục) 5031/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng