Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Kết quả lựa chọn nhà thầu - Xây dựng HTKT Khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2 thuộc Dự án Phát triển Bền vững thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 09:31 PDF. In Email
Share
Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Xây dựng HTKT Khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2 thuộc Dự án Phát triển Bền vững thành phố Đà Nẵng
Giá gói thầu 48.458.077.549 đồng
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
Tên nhà thầu

Công ty CP đầu tư và xây dựng 501

Công ty CP tập đoàn Đông Đô Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam Liên danh Công ty CP xây dựng phát triển hạ tầng Đà Nẵng và Công ty TNHH Phúc Đặng Công ty CP xây dựng Trường Xuân Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Quang Đại Việt Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn
Thành phố/Quốc gia Đà Nẵng/Việt Nam Hà Nội/Việt Nam Lâm Đồng /Việt Nam Đà Nẵng /Việt Nam Nam Định /Việt Nam Đà Nẵng /Việt Nam HCM /Việt Nam
Giá dự thầu 40.753.908.000   46.305.677.000   53.678.043.648   40.452.658.000   39.107.706.276   44.633.184.000   48.881.395.967  
Giảm dự thầu sau giảm giá 40.753.908.000 44.000.000.000   39.337.658.000 34.943.415.096 38.598.998.324 46.437.326.169
Giá đánh giá cuối cùng 36.348.628.058 39.595.873.908     33.680.600.227 34.193.791.657 42.252.310.381
Lý do bị loại Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao Không đạt đáp ứng cơ bản HSDT Không đạt đáp ứng cơ bản HSDT   Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao
Giá trao thầu         38.085.880.004    
Thời gian thực hiện hợp đồng         12 tháng    
Hình thức hợp đồng         Đơn giá cố định    
Thời gian ký hợp đồng         28/8/2018    
Quy mô hợp đồng         Xây dựng HTKT Khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2, với tổng diện tích là 76.529m2.    
Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu         QĐ số 3670/QĐ-UBND ngày 27/8/2018.