Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Xây dựng đường ĐH2 thuộc Dự án Phát triển Bền vững thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 02:01 PDF. In Email
Share
Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Xây dựng đường ĐH2 thuộc Dự án Phát triển Bền vững thành phố Đà Nẵng
Giá gói thầu 276.609.934.560 đồng
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
Tên nhà thầu Công ty CP Xây dựng và Thương mại 68

Liên danh 545-Nhất Huy

Liên danh Thuận An – Thăng Long LD tổng công ty XD Bạch Đằng –CPCP và CT CP đầu tư xây dựng Tây Ninh LD Công ty CP Xây dựng Trường Sơn và CTCPXD Trường Xuân Liên danh Trung Nam EC – Phương Thành Liên danh TCT Vinaconex – Vinanonex 25 Công ty Cổ phần Bảo Chung
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Giá dự thầu 231.405.956.751 207.031.439.000 250.525.755.916 230.208.713.536 226.891.845.358 276.609.378.608 243.444.789.000 275.126.977.000
Giảm dự thầu sau giảm giá 206.249.086.622 203.326.118.000   215.617.679.652 187.669.172.627 26,5%, giảm đều cho tất cả hạng mục không bao gồm khoản dự phòng 243.444.789.000 206.719.344.000
Giá đánh giá cuối cùng

183.777.944.352

189.869.577.318

 

195.240.908.797

 

187.310.387.679

221.679.417.030

189.509.866.605

Lý do bị loại   Giá đánh giá cao BLDT không đáp ứng Giá đánh giá cao BLDT không đáp ứng Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao
Giá trao thầu

  205.543.316.691  

             
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 tháng              
Hình thức hợp đồng Đơn giá điều chỉnh              
Thời gian ký hợp đồng 03/10/2018              
Quy mô hợp đồng Xây dựng đường ĐH2; với tổng chiều dài 8,92 km.              
Quyết định phê duyệt Kết quả đấu thầu QĐ số 4340/QĐ-UBND ngày 27/9/2018.