Thứ hai, 27 Tháng 6 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Báo cáo kiểm toán 2015

Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016 08:07 PDF. In Email
Share

Báo cáo kiểm toán 2015 tiếng Việt

Audited Financial Statememt_From 01 January 2015 to 31 December 2015_PPTAF