Thứ hai, 27 Tháng 6 2022

Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Báo cáo IFRs cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 của DA phát triễn bền vững thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 00:50 PDF. In Email
Share

F4-F6 cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015

IFR1-IFR3 giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015