Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Các hạng mục đầu tư

Monday, 04 March 2013 03:56 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Hạng mục A: Nâng cấp đô thị
1.Triển khai chương trình cải thiện điều kiện sống ở các khu thu nhập thấp được lựa chọn ở Đà Nẵng thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng cấp 3 và cung cấp các dịch vụ đô thị cơ bản.
2.Chuẩn bị ba (3) khu tái định cư cho những hộ bị di dời của Dự án, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại chỗ và bên ngoài khu, cung cấp cơ sở hạ tầng xã hội và nhà chung cư.
3.Triển khai chương trình: (a) các hộ nghèo ở các khu thu nhập thấp được cung cấp một khoản vay để cải tạo nhà ở; và (b) tăng cường hệ thống tài chính vi mô về nhà ở.
4.Triển khai chương trình đền bù và bố trí lại cho các hộ bị di dời thuộc Hạng mục A của Dự án.
Hạng mục B: Cơ sở hạ tầng môi trường
1.Tiến hành chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường ở các khu vực được lựa chọn ở Đà Nẵng, bao gồm:
(a) cải tạo hệ thống thoát nước cấp 1 và cấp 2 đấu nối với các khu thu nhập thấp sẽ được nâng cấp thuộc Hạng mục A của Dự án; cải tạo môi trường sông Phú Lộc, bao gồm nạo vét, gia cố bờ kênh, xây dựng các tuyến cống bao thu gom nước mưa và nước thải, lắp đặt các máy bơm và cải tạo hệ thống thoát nước cấp 1;
(b) mở rộng hệ thống thu gom nước thải, bao gồm mở rộng và/hoặc xây dựng hệ thống cống nước thải cấp 1 và lắp đặt/xây dựng đấu nối cống hộ gia đình và cống nước thải cấp 3 ở các lưu vực;
(c) xây dựng một trạm xử lý nước thải mới ở Quận Cẩm Lệ của thành phố Đà Nẵng; và
(d) tiến hành nghiên cứu về chiến lược quản lý nước thải, chuẩn bị một mô hình thủy lực cho hệ thống thoát nước thành phố, chuẩn bị các nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết cho giai đoạn II của Dự án.
2.Triển khai chương trình đền bù và tái định cư đối với các hộ bị di dời thuộc Hạng mục B của Dự án.
Hạng mục C: Cầu và đường đô thị
1. Xây dựng các tuyến đường và cầu chiến lược nối dài để hỗ trợ phát triển khu vực phía Nam của Đà Nẵng dọc theo các trục đường: (a) Nguyễn Tri Phương - Trần Đại Nghĩa, và (b) Quốc lộ 1A - Trần Đại Nghĩa.
2.Triển khai chương trình đền bù và tái định cư đối với các hộ bị di dời thuộc Hạng mục C của Dự án.
Hạng mục D: Tăng cường thể chế; Hỗ trợ thực hiện dự án
1.Triển khai chương trình tăng cường thể chế nhằm nâng cao năng lực của các Sở ban ngành thành phố trong việc quản lý đất và nhà ở, quản lý phát triển đô thị, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và tài chính đô thị; và tăng cường năng lực cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Đà Nẵng để họ quản lý chương trình tín dụng vi mô cải tạo nhà ở thuộc Hạng mục A của Dự án.
2.Nâng cao năng lực thực hiện dự án cho Ban QLDA, bao gồm giám sát an toàn, giám sát và đánh giá kết quả dự án, báo cáo tài chính và kiểm toán, và kiểm toán tích hợp tình hình thực hiện dự án.